Bieżące konkkursy

październik 6, 2021/ Konkursy/

 1. Konkurs SZACHMAKS, klasy 2-8, wpłaty do 11 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, SZACHMAKS
 2. Konkurs „PINGWIN przyroda”, klasy 4, wpłaty do 25 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, PINGWIN przyroda
 3. Konkurs „PINGWIN fizyka”, klasy 7 i 8, wpłaty do 25 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, PINGWIN fizyka
 4. Konkurs „PINGWIN chemia”, klasy 7 i 8, wpłaty do 25 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, PINGWIN chemia
 5. Konkurs „PINGWIN biologia”, klasy 5 – 8, wpłaty do 25 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, PINGWIN biologia
 6. Konkurs „PINGWIN geografia”, klasy 5 – 8, wpłaty do 25 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, PINGWIN geografia

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

wrzesień 28, 2021/ Dane do wpłat/

Nr konta Rady Rodziców: BNP Paribas Bank Polska SA  40 2030 0045 1110 0000 0263 7300

Uwaga:
Wpłaty na świetlicę należy realizować na konto bankowe świetlicy:
50 1030 1508 0000 0005 5023 2057, z dopiskiem „darowizna na świetlicę„.

Zebranie Rady Rodziców – 27 września godz. 17.30

wrzesień 25, 2021/ Aktualności/

Zapraszamy przedstawicieli rad oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 27 września 2021 r. o godz. 17:30 na sali gimnastycznej.

Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego jedną klasę reprezentuje wyłącznie jeden przedstawiciel. Wszystkich nas obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk.

Poniżej lista tematów, które chcemy z Państwem omówić:

 1. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły.
 2. Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły na rok 2020/2021, który przesyłam w załączeniu.
 3. Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć lekcyjnych w bieżącym roku szkolnym.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
 5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności RR.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
 7. Wybór Prezydium RR.
 8. Omówienie i zatwierdzenie ramowego planu finansowego na rok szkolny 2020/2021.
 9. Zmiana Regulaminu Rady Rodziców.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

ZAPRASZAMY

Opłaty za konkursy

wrzesień 27, 2019/ Konkursy/

Uprzejmie prosimy opłaty za konkursy wnosić na konto RR w Banku BGŻ BNP Paribas o numerze  40 2030 0045 1110 0000 0263 7300

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę konkursu oraz z jakiego przedmiotu jest konkurs, np. Stanisław Nowak, klasa 7 J, PANDA biologia

Wszystkie wpłaty, które nie będą opisane zgodnie z powyższym wzorem nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej listy osób mających wziąć udział w danym konkursie. Rada Rodziców nie przyjmuje wpłat na konkursy nieogłoszone w Librusie.

Jeśli przelew będzie niewłaściwie opisany, uczeń nie weźmie udziału w danym konkursie.