Monthly Archives: Październik 2015

Nowy skład Prezydium Rady Rodziców

Październik 12, 2015/ Aktualności/

W dniu 21 września 2015 roku, w czasie drugiego w tym roku szkolnym zebrania Rady Rodziców, odbyły się ponowne wybory do Prezydium Rady Rodziców. Wyłoniono siedem (7) kandydatur, które zostały poddane głosowaniu.

W wyniku tajnego głosowania do Prezydium Rady Rodziców oraz do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane następujące osoby:

  • Aneta Wojno – Przewodnicząca do spraw organizacyjnych
  • Małgorzata Gebler – Przewodnicząca do spraw finansowych
  • Anna Baranowska – Z-ca przewodniczącej do spraw finansowych
  • Krzysia Ostrowska – Członek Prezydium
  • Michał Pańczak – Członek Prezydium
  • Magdalena Kaliszewska-Polak – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Karolina Nowicka – Członek Komisji Rewizyjnej

Jednocześnie Rada Rodziców chciałaby podziękować dotychczasowemu Prezydium za wysiłek i zaangażowanie w prace na rzecz naszej szkoły w roku 2014/2015.