Monthly Archives: Wrzesień 2016

Wybory Prezydium Rady Rodziców

Wrzesień 27, 2016/ Aktualności/

W dniu 2016-09-26, w czasie pierwszego w tym roku szkolnym zebrania Rady Rodziców, zostało wybrane nowe Prezydium Rady Rodziców oraz nowa Komisja Rewizyjna.

Prezydium:

  • Aneta Wojno – Przewodnicząca do spraw organizacyjnych
  • Katarzyna Waksmundzka – Przewodnicząca do spraw finansowych
  • Anna Baranowska – Z-ca przewodniczącej do spraw finansowych
  • Małgorzata Gebler – Członek Prezydium
  • Justyna Przeździecka – Członek Prezydium

Komisja Rewizyjna:

  • Iwona Oczkowska – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Urszula Luboń – Członek Komisji Rewizyjnej