Informacja o 1%

Kwiecień 12, 2019/ Aktualności/

Rada Rodziców otrzymała od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym z siedzibą w Częstochowie kwotę 1993,41 PLN – środki pochodziły z 1% podatku oraz z wpłat indywidualnych. Kwotę powyższą przeznaczyliśmy na sfinansowanie sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas lekcji wychowania fizycznego oraz materiałów plastycznych do szkolnej świetlicy. Dziękujemy bardzo Fundacji za pomoc w zbiórce.