Monthly Archives: wrzesień 2019

Opłaty za konkursy

wrzesień 27, 2019/ Konkursy/

Uprzejmie prosimy opłaty za konkursy wnosić na konto RR w Banku BGŻ BNP Paribas o numerze  40 2030 0045 1110 0000 0263 7300

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę konkursu oraz z jakiego przedmiotu jest konkurs, np. Stanisław Nowak, klasa 7 J, PANDA biologia

Wszystkie wpłaty, które nie będą opisane zgodnie z powyższym wzorem nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej listy osób mających wziąć udział w danym konkursie. Rada Rodziców nie przyjmuje wpłat na konkursy nieogłoszone w Librusie.

Jeśli przelew będzie niewłaściwie opisany, uczeń nie weźmie udziału w danym konkursie.