Monthly Archives: Wrzesień 2019

Opłaty za konkursy

Wrzesień 16, 2019/ Konkursy/

Uprzejmie prosimy opłaty za konkursy wnosić na konto RR w Banku BGŻ BNP Paribas o numerze  40 2030 0045 1110 0000 0263 7300

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę konkursu oraz z jakiego przedmiotu jest konkurs.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Wrzesień 16, 2019/ Aktualności/

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego – projekt nr 971 o wartości 591.000 PLN

 Głosowanie trwa od 6 do 23 września. Można zagłosować na dwa sposoby:

  1. Najłatwiej jest zagłosować przez Internet na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl – NASZ PRPOJEKT MA NR 70
  2. Zagłosować można również papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. UWAGA! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania, czyli od 6 września.

W budżecie obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec m.st. Warszawy. Nie jest wymagane zameldowanie.

Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej dzielnicy oraz na poziomie ogólnomiejskim. Osoby z innej dzielnicy również mogą głosować na nasz projekt, ale wtedy nie mogą już głosować w swojej dzielnicy.

Nie trzeba być pełnoletnim. Głosować mogą też osoby małoletnie. Osoby powyżej 13 roku życia mogą głosować na projekty samodzielnie, warunkiem jest posiadanie adresu e-mail. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą głosować za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego. Z jednego adresu e-mail można oddać trzy głosy.

Dziękujemy Państwu za każdy oddany głos! Liczymy bardzo na Wasze zaangażowanie i wsparcie!

Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Wrzesień 16, 2019/ Zebrania RR/

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedstawicieli rad oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 23 września 2019 r. o godz. 17:30 w naszej stołówce szkolnej.
Poniżej lista tematów, które chcemy z Państwem omówić:
1. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły.
2. Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły na rok 2019/2020.
3. Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć lekcyjnych w bieżącym roku szkolnym.
4. Omówienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności RR.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
7. Wybór Prezydium RR.
8. Klasy I – krawatki jako prezent na ślubowanie.
9. Zakup szczoteczek jednorazowych i żelu do fluoryzacji.
10. Zakup testów dla 8 klas.
11. Omówienie i zatwierdzenie ramowego planu finansowego na rok szkolny 2018/2019.
12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Przypominamy, że obecność na zebraniu przedstawicieli rad oddziałowych jest obowiązkowa.

Prezydium Rady Rodziców