Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Wrzesień 16, 2019/ Zebrania RR/

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedstawicieli rad oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 23 września 2019 r. o godz. 17:30 w naszej stołówce szkolnej.
Poniżej lista tematów, które chcemy z Państwem omówić:
1. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły.
2. Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły na rok 2019/2020.
3. Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć lekcyjnych w bieżącym roku szkolnym.
4. Omówienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności RR.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
7. Wybór Prezydium RR.
8. Klasy I – krawatki jako prezent na ślubowanie.
9. Zakup szczoteczek jednorazowych i żelu do fluoryzacji.
10. Zakup testów dla 8 klas.
11. Omówienie i zatwierdzenie ramowego planu finansowego na rok szkolny 2018/2019.
12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Przypominamy, że obecność na zebraniu przedstawicieli rad oddziałowych jest obowiązkowa.

Prezydium Rady Rodziców