Monthly Archives: Styczeń 2020

Informacja o środkach zebranych z 1 % podatku

Styczeń 22, 2020/ Aktualności/

Rada Rodziców otrzymała od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym z siedzibą w Częstochowie kwotę 2356,64 PLN – środki pochodziły z 1% podatku za 2018 rok. Kwotę powyższą przeznaczyliśmy na sfinansowanie zakupu mebli do małej sali gimnastycznej. Dziękujemy bardzo Fundacji za pomoc w zbiórce.