Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

wrzesień 28, 2021/ Dane do wpłat/

Nr konta Rady Rodziców: BNP Paribas Bank Polska SA  40 2030 0045 1110 0000 0263 7300

Uwaga:
Wpłaty na świetlicę należy realizować na konto bankowe świetlicy:
50 1030 1508 0000 0005 5023 2057, z dopiskiem „darowizna na świetlicę„.