Zebranie Rady Rodziców – 27 września godz. 17.30

wrzesień 25, 2021/ Aktualności/

Zapraszamy przedstawicieli rad oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 27 września 2021 r. o godz. 17:30 na sali gimnastycznej.

Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego jedną klasę reprezentuje wyłącznie jeden przedstawiciel. Wszystkich nas obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk.

Poniżej lista tematów, które chcemy z Państwem omówić:

  1. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły.
  2. Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły na rok 2020/2021, który przesyłam w załączeniu.
  3. Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć lekcyjnych w bieżącym roku szkolnym.
  4. Omówienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
  5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności RR.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
  7. Wybór Prezydium RR.
  8. Omówienie i zatwierdzenie ramowego planu finansowego na rok szkolny 2020/2021.
  9. Zmiana Regulaminu Rady Rodziców.
  10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

ZAPRASZAMY