Category Archives: Aktualności

Informacja o środkach zebranych z 1 % podatku

Styczeń 22, 2020/ Aktualności/

Rada Rodziców otrzymała od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym z siedzibą w Częstochowie kwotę 2356,64 PLN – środki pochodziły z 1% podatku za 2018 rok. Kwotę powyższą przeznaczyliśmy na sfinansowanie zakupu mebli do małej sali gimnastycznej. Dziękujemy bardzo Fundacji za pomoc w zbiórce.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Wrzesień 16, 2019/ Aktualności/

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego – projekt nr 971 o wartości 591.000 PLN

 Głosowanie trwa od 6 do 23 września. Można zagłosować na dwa sposoby:

  1. Najłatwiej jest zagłosować przez Internet na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl – NASZ PRPOJEKT MA NR 70
  2. Zagłosować można również papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. UWAGA! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania, czyli od 6 września.

W budżecie obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec m.st. Warszawy. Nie jest wymagane zameldowanie.

Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej dzielnicy oraz na poziomie ogólnomiejskim. Osoby z innej dzielnicy również mogą głosować na nasz projekt, ale wtedy nie mogą już głosować w swojej dzielnicy.

Nie trzeba być pełnoletnim. Głosować mogą też osoby małoletnie. Osoby powyżej 13 roku życia mogą głosować na projekty samodzielnie, warunkiem jest posiadanie adresu e-mail. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą głosować za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego. Z jednego adresu e-mail można oddać trzy głosy.

Dziękujemy Państwu za każdy oddany głos! Liczymy bardzo na Wasze zaangażowanie i wsparcie!

Informacja o 1%

Kwiecień 12, 2019/ Aktualności/

Rada Rodziców otrzymała od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym z siedzibą w Częstochowie kwotę 1993,41 PLN – środki pochodziły z 1% podatku oraz z wpłat indywidualnych. Kwotę powyższą przeznaczyliśmy na sfinansowanie sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas lekcji wychowania fizycznego oraz materiałów plastycznych do szkolnej świetlicy. Dziękujemy bardzo Fundacji za pomoc w zbiórce.