Category Archives: Konkursy

Bieżące konkkursy

październik 6, 2021/ Konkursy/

  1. Konkurs SZACHMAKS, klasy 2-8, wpłaty do 11 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, SZACHMAKS
  2. Konkurs „PINGWIN przyroda”, klasy 4, wpłaty do 25 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, PINGWIN przyroda
  3. Konkurs „PINGWIN fizyka”, klasy 7 i 8, wpłaty do 25 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, PINGWIN fizyka
  4. Konkurs „PINGWIN chemia”, klasy 7 i 8, wpłaty do 25 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, PINGWIN chemia
  5. Konkurs „PINGWIN biologia”, klasy 5 – 8, wpłaty do 25 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, PINGWIN biologia
  6. Konkurs „PINGWIN geografia”, klasy 5 – 8, wpłaty do 25 października 2021 r., koszt 10 zł, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, PINGWIN geografia

Opłaty za konkursy

wrzesień 27, 2019/ Konkursy/

Uprzejmie prosimy opłaty za konkursy wnosić na konto RR w Banku BGŻ BNP Paribas o numerze  40 2030 0045 1110 0000 0263 7300

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę konkursu oraz z jakiego przedmiotu jest konkurs, np. Stanisław Nowak, klasa 7 J, PANDA biologia

Wszystkie wpłaty, które nie będą opisane zgodnie z powyższym wzorem nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej listy osób mających wziąć udział w danym konkursie. Rada Rodziców nie przyjmuje wpłat na konkursy nieogłoszone w Librusie.

Jeśli przelew będzie niewłaściwie opisany, uczeń nie weźmie udziału w danym konkursie.