Category Archives: Zebrania RR

Zebranie Rady Rodziców – poniedziałek 2 grudnia 2019 r. o godz. 17.30

Listopad 14, 2019/ Zebrania RR/

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedstawicieli rad oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia 2019 r. o godz. 17:30 w naszej stołówce szkolnej.

Plan spotkania jest następujący:

 1. Podsumowanie pierwszych trzech miesięcy działalności Rady w bieżącym roku szkolnym.
 2. Sprawy bieżące.

Przypominamy, że obecność na zebraniu przedstawicieli rad oddziałowych jest obowiązkowa.

Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Wrzesień 16, 2019/ Zebrania RR/

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedstawicieli rad oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 23 września 2019 r. o godz. 17:30 w naszej stołówce szkolnej.
Poniżej lista tematów, które chcemy z Państwem omówić:
1. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły.
2. Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły na rok 2019/2020.
3. Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć lekcyjnych w bieżącym roku szkolnym.
4. Omówienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności RR.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
7. Wybór Prezydium RR.
8. Klasy I – krawatki jako prezent na ślubowanie.
9. Zakup szczoteczek jednorazowych i żelu do fluoryzacji.
10. Zakup testów dla 8 klas.
11. Omówienie i zatwierdzenie ramowego planu finansowego na rok szkolny 2018/2019.
12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Przypominamy, że obecność na zebraniu przedstawicieli rad oddziałowych jest obowiązkowa.

Prezydium Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców 23 maja 2017

Maj 12, 2017/ Aktualności, Zebrania RR/

Zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się we wtorek 23 maja 2017 r. o godz. 17:30 w naszej stołówce szkolnej.

Poniżej lista tematów, które chcemy z Państwem omówić:

 1. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły w sprawie zmian w roku szkolnym 2017/2018 związanych z reformą edukacji.
 2. Sprawy bieżące.

Liczymy na Państwa obecność na najbliższym zebraniu, zależy nam na Państwa zdaniu w wielu kluczowych sprawach.

Zebranie Rady Rodziców – 2017.03.06

Styczeń 16, 2017/ Aktualności, Zebrania RR/

Zapraszamy przedstawicieli Trójek Klasowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 6 marca 2017 r. o godz. 17:30 w naszej stołówce szkolnej.

Poniżej lista tematów, które chcemy z Państwem omówić:

 1. Omówienie dotychczasowych działań podjętych przez Radę Rodziców.
 2. Sprawy bieżące zgłaszane przez Trójki Klasowe.
 3. Kwestia wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2017/2018.
 4. Wykorzystanie środków z 1% za 2015 rok.
 5. Dalsze działania i priorytety na II półrocze.

Liczymy na Państwa obecność na najbliższym zebraniu. Zależy nam na Państwa zdaniu w wielu kluczowych sprawach.

Zebranie Rady Rodziców – 07.03.2016 – agenda

Marzec 1, 2016/ Aktualności, Zebrania RR/

Zapraszamy Państwa na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 07/03/2016 o godz. 17:30 w naszej stołówce szkolnej.

Poniżej lista tematów, które chcemy z Państwem omówić:

 1. Uzupełniające wybór członka Prezydium Rady Rodziców (warunek konieczny kworum).
 2. Testy, o które zapytała nas nasza dyrekcja. Konieczne jest podjęcie decyzji, czy finansujemy te testy z budżetu Rady Rodziców. W czasie ostatniego spotkania Rady Rodziców poprosiliśmy Państwa o omówienie tego tematu w poszczególnych klasach.
 3. Głosowanie nad budżetem Rady Rodziców.
 4. Uchwała na wykorzystanie środków z 1% za 2014 rok.
 5. Omówienie obecnych prac realizowanych przez Radę Rodziców.
 6. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie do balu klas 6-tych.
 7. Dalsze działania i priorytety na II półrocze.
 8. Omówienie kwestii żywieniowych związanych z posiłkami serwowanymi w naszej stołówce szkolnej.

Liczymy na Państwa obecność na najbliższym zebraniu, zależy nam na Państwa zdaniu w wielu kluczowych sprawach.

Zebranie Rady Rodziców – 07.03.2016

Luty 20, 2016/ Aktualności, Zebrania RR/

Prezydium Rady Rodziców zaprasza przedstawicieli wszystkich klas na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 07.03.2016 o godz. 17:30. Porządek zebrania pojawi się wkrótce na stronie Rady Rodziców.

Przypominamy, że zebranie Rady Rodziców jest obowiązkowe dla przedstawicieli Trójek Klasowych.