Kontakt

Dane kontaktowe

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 293
01-864 Warszawa, ul Kochanowskiego 8
NIP: 118-127-33-56
nr telefonu: (22) 663-61-61
e-mail: prezydium(at)rrsp293.com.pl


Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Nr konta Rady Rodziców: BGŻ  40 2030 0045 1110 0000 0263 7300

Kasa Rady Rodziców

poniedziałek 8.00-11.00
wtorek 7.30-11.00
środa 13.00-18.00
czwartek 13.00-18.00
zebrania/dni otwarte 16:30-18:30

Uwaga:
Wpłaty na świetlicę należy realizować na konto bankowe świetlicy:
50 1030 1508 0000 0005 5023 2057, z dopiskiem „darowizna na świetlicę„.


Prezydium Rady Rodziców

Prezydium:

  • Aneta Wojno – Przewodnicząca do spraw organizacyjnych
  • Katarzyna Waksmundzka – Przewodnicząca do spraw finansowych
  • Anna Baranowska – Z-ca przewodniczącej do spraw finansowych
  • Małgorzata Gebler – Członek Prezydium
  • Karolina Śliwka – Członek Prezydium

Komisja Rewizyjna:

  • Iwona Oczkowska – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Dorota Kowalska – Członek Komisji Rewizyjnej