Kontakt

Dane kontaktowe

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 293
01-864 Warszawa, ul Kochanowskiego 8
NIP: 118-127-33-56
e-mail: prezydium@rrsp293.com.pl


Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Nr konta Rady Rodziców: BNP Paribas Bank Polska SA  40 2030 0045 1110 0000 0263 7300

Kasa Rady Rodziców

czynna w poniedziałek w godzinach 17.00-19.00, środę i czwartek w godzinach 17.00-20.00

DYŻUR PREZYDIUM RR – wtorek w godzinach 8.00-9.00

Uwaga:
Wpłaty na świetlicę należy realizować na konto bankowe świetlicy:
50 1030 1508 0000 0005 5023 2057, z dopiskiem „darowizna na świetlicę„.


Prezydium Rady Rodziców

Prezydium:

  • Anna Baranowska – Przewodnicząca do spraw organizacyjnych
  • Katarzyna Waksmundzka – Przewodnicząca do spraw finansowych
  • Sylwia Traczyk – Z-ca przewodniczącej do spraw finansowych
  • Agnieszka Siemaszko– Członek Prezydium
  • Daniel Rekowski – Członek Prezydium

Komisja Rewizyjna:

  • Justyna Wodowska – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Marzena Wiśniewska – Członek Komisji Rewizyjnej